Real Time Web Analytics

آموزش و يا مشكل مورد نظر خود را از ما بپرسيد.

در صورت وجود مطلب یا راه حل ، برای شما نمایش داده خواهد شد.

نصب vCenter Server Virtual Appliance

با سلامی دوباره به LearnExpert ای های عزیز

در این مقاله مراحل نصب VCSA با دیتابیس داخلی را بررسی خواهیم کرد . همانطور که بررسی کردیم vCSA یا vCVA یک virtual appliance با نسخه SUSE Linux می باشد . ساختار vCenter نیز در vSphere 6  تغییرات زیادی داشته و اشاره به Platform Service Controller نیز داشتیم . در vSphere  ۶ جهت نصب vCenter نیاز به Platform Service Controller می باشد و در این مقاله ، VCSA مورد نظر ما که یک vm خواهد بود شامل Platform Service Controller و vCenter و دیتابیس داخلی خودش می باشد .  این نوع vCenter از قبل آماده سازی شده است و تنها باید در شبکه ما Deploy شود . روش Deploy کردن vCSA در vSphere 6 به نسبت نسخه های قبلی تغییراتی داشته است و Deploy از طریق WebPage صورت خواهد گرفت .

در شکل زیر سرویس هایی که PSC در اختیار ما قرار می دهد را مشاهده می کنیم .
۱در قسمت زیر نیز سرویس هایی که vCenter در اختیار ما قرار میدهد نمایش داده شده است .
۲من در این مقاله وارد جزئیات طراحی مدل های مختلف vCenter نخواهم شد اما همانطور که اشاره کردم در اینجا ساده ترین نوع طراحی  VCSA که  شکل زیر می باشد را بررسی و مراحل نصب و تنظیمات آن را انجام خواهیم داد .

۳
مطابق سناریویی که از قبل بررسی کرده بودیم پیش می رویم . مطابق شکل زیر قبلا ESXi1 را با هم نصب کردیم . فرض کنید ESXi2 را نیز به همین روش نصب کرده باشیم و در این مقاله سناریو را با نصب VCSA با آدرس مورد نظر نصب خواهیم کرد .

۴
جهت ِDeploy کردن VCSA در ابتدا Source آن که به صورت ISO می باشد را تهیه می کنیم و آن را Mount یا Extract می کنیم تا به محتویات آن دسترسی داشته باشیم .
۵۶

در مرحله بعد باید vSphere Client Integration Plugin را ،  جهت انجام فرایند نصب به وسیله Web Browser سیستم خودمان ، نصب کنیم . من Source را mount کرده ام به سیستم ای در شبکه (برای مثال سیستم خودتان در شبکه) و درایو Source در سیستم من E می باشد .

۷
وارد مسیر مقابل می شوم برای نصب vSphere Client Integration Plugin تا مراحل نصب را از طریق Web Browser بتوانم انجام دهم .            E;\vcsa\VMware-ClientIntegrationPlugin.exe

۸
فایل مورد نظر را اجرا می کنیم . مراحل نصب vSphere Client Integration Plugin شروع می شود و مطابق شکل های زیر مراحل را ادامه می دهیم .

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

vSphere Client Integration Plugin را بر روی سیستمی در شبکه ،  که قرار است از روی آن عمل Deploy کردن VCSA انجام شود ، نصب کردیم . تنظیمات Folder Option را به گونه ای تغییر می دهیم تا File Type مربوط به فایل ها مشاهده شود و برای شروع مراحل نصب VCSA بر روی گزینه vcsa-setup.html کلیک می کنیم .

۱۶

جهت اجرا Browser ما پیامی را نمایش می دهد مبنی بر اجازه و یا عدم اجازه دسترسی به Client Integration Plugin و ما با انتخاب گزینه Allow مراحل اولیه را ادامه می دهیم .

۱۷

در ادامه برای نصب بر روی Install کلیک می کنیم و مراحل نصب را شروع می کنیم . (در این قسمت در صورتی که VCSA داشته باشیم مراحل Upgrade نیز امکان پذیر می باشد)

۱۸

با کلیک کردن گزینه Install تنظیمات مراحل نصب آغاز می شود . جهت پذیرش License agreement گزینه مورد نظر را انتخاب می کنیم و بر روی گزینه Next کلیک می کنیم .

۲۰

گزینه بعدی تنظیمات مربوط به Target Server یا Host می باشد . همانطور که قبلا اشاره شد VCSA یک VM می باشد و این ماشین مجازی جهت Deploy شدن نیاز به یک Host ESXi دارد . در این قسمت ما مشخص می کنیم که ماشین مجازی VCSA ما در کدام یک از Host ها Deploy شود . با توجه به سناریو ،  من VCSA را در ESXi2 نصب و Deploy می کنم . پس در این قسمت IP و یا FQDN مربوط به هاست ESXi مورد نظر را به همراه اکانت root و پسورد آن وارد می کنیم .

۲۲
با انتخاب گزینه Next ، پیغامی ظاهر می شود و با چک کردن کد مربوط به SHA1 نمایش داده شده و مطابقت با کد SHA1 مربوط به ESXi مورد نظر ، اطمینان حاصل می کنیم که از نظر امنیتی ESXi صحیحی را انتخاب کرده ایم .
در ESXi نیز قبلا در کنسول DCUI محل نمایش SSL Thumbprint (SHA1) را قبلا مشاهده کرده ایم .

۲۳
در شکل بعد مطابقت کد ها را چک می کنیم و پس از صحت آن بر روی Yes کلیک می کنیم .

۲۴

در مرحله بعد نام مورد نظر برای VCSA و پسورد مربوط به یوزر root آن را وارد می کنیم . در VCSA نیز مشابه ESXi از طریق کنسول می توانیم تنظیماتی برای VCSA انجام دهیم . جهت وصل شدن از طریق این کنسول نیاز به یوزر root و پسوردی که در این قسمت تنظیم می شود ، خواهیم داشت .
بر روی گزینه Next کلیک می کنیم .

۲۵

در قسمت زیر باید نوع نصب را مشخص کنیم که Platform Service Controller و vCenter به چه صورت نصب شوند (به صورت مجزا یا در یک VCSA درکنار هم) و با توجه به اینکه ما قرار است Platform Service Controller و vCenter را بر روی یک VCSA نصب کنیم ، گزینه اول را انتخاب می کنیم .
اگر بخواهیم در این مرحله تنها Platform Service Controller را نصب کنیم باید گزینه Install Platform Services Controller را انتخاب کنیم .
در صورتی که از قبل Platform Service Controller بر روی سیستم مجزایی  موجود باشد و تنها نصب vCenter مد نظر ما باشد گزینه Install vCenter Server (Requires External Platform Services Controller) را انتخاب می کنیم .

با انتخاب گزینه مشخص شده بر روی Next کلیک می کنیم .

۲۶
در مرحله بعد مشخص می کنیم SSO Instance جدید ایجاد کنیم یا اینکه به SSO ای که از قبل ایجاد شده و وجود دارد Join شویم . در این قسمت گزینه Create a new SSO domain را انتخاب می کنیم . در قسمت vCenter SSO Password باید پسورد مربوط به administrator SSO را وارد کنیم . در قسمت SSO Domain name نیز یک نام برای SSO Domain انتخاب می کنیم . Domain name که در این قسمت وارد می کنیم هیچگونه ربطی به دامین Active Directory در شبکه ما ندارد و پیشنهاد می شودجهت جلوگیری از Conflict در namespace مربوط به Feature ها  نامی متفاوت از ِدامین Directory شبکه انتخاب شود . در سناریویی که بررسی می کنیم نام دامین ما LearnExpert.Local می باشد و در قسمت SSO Domain name نام vSphere.local به دلخواه انتخاب شده است . در قسمت SSO Site name نیز نام مورد نظر را به دلخواه انتخاب می کنیم و این نام نیز با اسم سایت ها در Active Directory Site and Services متفاوت می باشد و ربطی به یکدیگر ندارند .
پس از تنظیمات فوق بر روی Next کلیک می کنیم .

۲۷
در مرحله بعد باید سایز مربوط به Appliance را مشخص کنیم . با توجه به سایز انتخاب شده مقدارمشخصی RAM و CPU و Hard به VCSA اختصاص داده می شود که در حالت های مختلف ، متفاوت می باشد . برای مثال سایز Tiny که مورد نظر ما می باشد حد اکثر امکان اضافه شدن ۱۰ هاست Esxi و ۱۰۰ عدد vm را خواهد داشت . در کادر مشخص شده هم تنظیمات سخت افزاری VCSA در حالت Tiny مشخص می باشد که به این Appliance ما ۲ عدد vCPU و ۸ گیگ RAM اختصاص داده می شود . در ضمن نیاز به ۱۲۰ گیگ فضای خالی در Storage محل نصب دارد . این نکته را مد نظر داشته باشید که در صورت کمبود فضا در Storage محل نصب ، در Deploy کردن VCSA دچار مشکل خواهیم شد .
گزینه Tiny را انتخاب می کنیم و بر روی Next کلیک می کنیم .

۲۸

در مرحله بعدی محل نصب VCSA را مشخص می کنیم . همانطور که مشخص است ESXi2 که قرار است VCSA بر روی آن Deploy شود تنها یک Storage دارد با نام datastore1 و VCSA نیز در این استوریج ذخیره و Deploy خواهد شد . اگر Storage های دیگری مستقیما بر روی ESXi وجود داشته باشد و یا ESXi از Share Storage ها استفاده کند ، آنها نیز در این لیست نمایش داده خواهند شد .
بر روی گزینه Next کلیک می کنیم .

۲۹
در این قسمت نوع دیتابیس مربوط به vCenter را مشخص می کنیم . در این سناریو ، ما embeded database را که همراه با خود VCSA و داخلی نصب می شود ، انتخاب می کنیم . اگر External دیتابیس Oracle نیز داشته باشیم ، VCSA می تواند از آن استفاده کند . VCSA با دیتا بیس EXternal اگر Microsoft SQL باشد نمی تواند کار کند و تنها دیتابیس خارجی میتواند Oracle باشد .
در این قسمت دیتا بیس ما PostgreSQL به صورت Embedded خواهد بود . پس گزینه اول را انتخاب می کنیم و گزینه Next را کلیک می کنیم .

۳۰
در قسمت بعد تنظیمات Network ،  Time و Shh را مشخص می کنیم . در قسمت Choose a network باید شبکه ای که قرار است VCSA از طریق آن ارتباط خودش را با شبکه برقرار کند ،  انتخاب کنیم . در این قسمت در واقع port group مورد نظر را انتخاب می کنیم که با این مفهوم در مقالات مربوط به Network مجازی بیشتر صحبت خواهیم کرد .
تنظیمات شبکه VCSA هم IPv4 و هم IPv6 را پشتیبانی می کند و در این سناریو از IPv4 استفاده می کنیم . در قسمت Network type نیز مشخص می کنیم که VCSA از DHCP آیپی بگیرد و یا اینکه به صورت Static خودمان وارد کنیم . ما گزینه Static را انتخاب می کنیم و در قسمت Network address نیز ip مورد نظر برای VCSA را وارد می کنیم .در قسمت System name نیز نام کامل vCenter را وارد می کنیم . همانطور که مشخص است در نهایت subnet mask و gateway و DNS Server را مشخص می کنیم . در این قسمت تنظیمات مربوط به شبکه VCSA را انجام دادیم .

۳۱

در قسمت Configure time sync تنظیمات مربوط به تایم سرور vCenter را مشخص می کنیم . همانطور که می دانید vm مربوط به vCenter در یکی از host های ما Deploy می شود و در این سناریو ESXi2 هاست مورد نظر ما می باشد . با انتخاب گزینه Synchronize appliance time with ESXi host تنظیم می کنیم تایم مربوط به vCenter با تایم تنظیم شده در Host آن Sync شود .
با انتخاب گزینه Use NTP servers نیز اگر سرور NTP داشته باشیم مشخص می کنیم تا vCenter تایم خود را با NTP سرورهای وارد شده در این قسمت Sync کند .
در این سناریو تایم vCenter با DC شبکه Sync می شود .
با فعال کردن گزینه Enable ssh نیز ssh را بر روی VCSA فعال می کنیم .
پس از تنظیمات این قسمت بر روی Next کلیک می کنیم .

۳۲
جهت اینکه در Deploy کردن دچار مشکل نشویم رکورد مربوط به VCSA را در DNS Server اضافه می کنیم .

۴۲
در قسمت بعد یک پیش نمایش از کلیه تنظیماتی که انجام دادیم مشاهده می کنیم .
با انتخاب گزینه Finish عملیات Deploy کردن vCenter Server Appliance آغاز می شود .

۳۳
همانطور که مشاهده می کنید مراحل Deploy آغاز می شود . از این مرحله به بعد هیچ تنظیمی توسط ما صورت نمی گیرد و عملیات Deploy به صورت اتوماتیک صورت خواهد گرفت .

۳۴

۳۶
در قسمتی از نصب نیز Powering appliance مشاهده می شود و بدین معنی می باشد که vm مربوط به appliance در Host ای که قرار گرفته است ،  در حال روشن شدن است تا ادامه مراحل Deploy بر روی آن صورت گیرد .
نکته قابل توجه این است که اگر از طریق vSphere web client به Host متصل شویم ، ماشین مربوط به VCSA را مشاهده می کنیم که ساخته و روشن شده است . در این مرحله به هیچ عنوان state مربوط ماشین را تغییر ندهید تا مراحل Deploy کامل شود .

۳۷
در نهایت پیغامی مشاهده می شود مبنی بر اینکه vCSA با موفقیت نصب گردیده است . جهت اتصال به vCenter می توانیم از لینک آبی رنگی که مشخص است استفاده کنیم .

۴۴

دوستان گرامی در این مقاله نصب vCSA به اتمام رسید . در ادامه با LearnExpert همراه باشید تا وارد محیط vCSA شویم و به صورت مختصر با محیط آن آشنا شویم . در مقاله بعدی Host های خودمان را نیز به vCenter اضافه خواهیم کرد .
امیدوارم این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته باشد و ادامه سناریو را در مقالات بعدی با ما ادامه دهید .

نویسنده : محمدرضا ملک احمد

 

(۴) نظر

  1. بازتاب: آموزش نصب vCenter Server appliance 6.5 - راهکارهای VMWare

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های ضروری با علامت مقابل نشانه‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این تگ‌های HTML استفاده نمائید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>